پرسشنامه وسواس مذهبی PIOS (پن، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   پن، 2001

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: وسواس مذهبی؛ ترس از گناه؛ ترس از خدا

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    ملاکی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    عبدالله زاده و قراباغی

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.