پرسشنامه حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، ۱۹۸۶)

سازنده ابزار:   واکس و همکاران، 1986

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: - حمایت خانواده- حمایت دوستان- حمایت آشنایان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    باباپور، راهب و اقلیما

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.