پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس (نصر اصفهانی و نصر اصفهانی، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   نصر اصفهانی و نصر اصفهانی، 1390

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: جزیی نگری، شیفته کار، ترس از شکست و عدم اعتماد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    نصر اصفهانی و نصر اصفهانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.