پرسشنامه و مقیاس افسردگی مردان MDS (ماگووسویک و آدیس، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   ماگووسویک و آدیس، 2008 برگردان آرین آرانی

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : افسردگی درونی ؛ افسردگی بیرونی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ماگووسویک و آدیس

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.