پرسشنامه مربی گری موثر (عرب، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   عرب، 1394 براساس نظریه جامعه صنعتی 1996

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: - برنامه ریزی و توافق موضوع- تعیین اهداف- تقویت کشف- تعیین پارامتر- تفویض اختیار و توانمند سازی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مک کفری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.