پرسشنامه استقامت و پایداری (داک ورث و کوئین، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   داک ورث و کوئین 2009

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : ثبات علایق و پشتکار مربوط به تلاش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    Duckworth & Quinn

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.