پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری SCBAI (لرر و وولفک، ۱۹۸۲)

سازنده ابزار:   لرر و وولفک، 1982

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: شناختی، بدنی و رفتاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همگرایی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    دونیم کردن دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    لرر و وولفک

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.