پرسشنامه و شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF) (روزن و همکاران، ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   روزن و همکاران، 1997

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: وضعیت نعوظ، ارگاسم (اوج لذت جنسی)، میل جنسی و میزان رضایت از عمل مقاربت

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش دارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    مهربانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.