پرسشنامه و مقیاس احساس تنهایی افتراقی (اشمیت و سرمات،۱۹۸۳)

سازنده ابزار:   اشمیت و سرمات،۱۹۸۳

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: خانواده ، گروه های بزرگتر و دوستان

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    محب راد؛ جوان صنعتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.