پرسشنامه استراتژی برون سپاری (عظیم‌زاد، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   عظیم‌زاد، ۱۳۸۹

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 بخش: سطح کل شرکت- سطح عملیات وظیفه ای(پروژه ای) شرکت- سطح واحد های شرکت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عظیم‌زاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.