پرسشنامه استراتژی سازمانی (مایلز و اسنو، ۱۹۷۸)

سازنده ابزار:   مایلز و اسنو، ۱۹۷۸

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: - آینده نگر یا پیشگام- تحلیلی- واکنشی یا تدافعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    حیدرزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.