پرسشنامه و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (تری شورت و همکاران، ۱۹۹۵)

سازنده ابزار:   تری شورت و همکاران، ۱۹۹۵

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : کمال گرایی مثبت و منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ساداتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.