پرسشنامه پادوا- مقیاس اندازه گیری وسواس فکری- عملی (برنز، کئورتج، فورمئا و همکاران، ۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   برنز، کئورتج، فورمئا و همکاران، 1996

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: وســـواس هـــاي آلـــودگي(6 گویه)؛ اجبارهـــاي شست وشو (4 گویه)؛ اجبارهـاي نظم و ترتیب (3 گویه)؛ اجبارهـاي وارسـي (10 گویه)؛ افكار وسواسي آسـيب بـه خـود يا ديگـران (5 گویه)؛ افكار وسواسي خشونت (2 گویه)؛ تكانـه هـاي وسواسي آسـيب بـه خـود يا ديگـران (7 گویه)؛ تكانـه هـاي وسواس دزدی (2 گویه)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    شمس،كاوياني، اسماعيلي تركانبوري وهمکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.