پرسشنامه آگاهی فراشناختی (MAI) (شراو و دنیسون، ۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   شراو و دنیسون، 1994

تعداد گویه/سوال:    52

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس اصلی : دانش شناخت و تنظیم شناخت و زیر مقیاس های فرعی: دانش بیانی؛ دانش روندی؛ دانش موقعیتی؛ برنامه ریزی؛ راهبردهای مدیریت اطلاعات؛ وارسی ادراک؛ راهبردهای عیب زدایی؛ ارزیابی فرآیندیادگیری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    متحدی ؛ دلاورپور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.