پرسشنامه فضایل اخلاقی بازاریابی (زمان یاد، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   زمان یاد، 1395

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: - محصول- قیمت گذاری- توزیع- تبلیغات- فروش- توسعه فروش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    زمان یاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.