پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی IMMS (کلر،۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   كلر،2011

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی نسخه انگلیسی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    رضوی کلاته

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.