پرسشنامه منابع حمایتی اجتماعی (هاوس و ولز، ۱۹۷۹)

سازنده ابزار:  

تعداد گویه/سوال:    3

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    3درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    لبادي و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.