پرسشنامه بررسی قابلیت های بنگاه های زودبازده (ترابی زاده، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   ترابی زاده، 1393

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: - قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی- قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی- قابلیت های اطلاعات بازار- قابلیت های ارتباطی- قابلیت های قیمت گذاری- رضایت ذینفعان- عملکرد مالی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ترابی زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.