پرسشنامه و مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر (CTSP) موری ای. اشتراوس ۱۹۷۹

سازنده ابزار:   موری ای. اشتراوس 1979

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: استدلال، پرخاشگری کلامی و خشونت فیزیکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ایمانی فرد و کامکار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.