پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده (مجیدی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   مجیدی، 1392

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: - رفتار غیر اخلاقی- رفتار مصرف کننده - تصمیم بر رفتار مصرف کننده- نگرش های اجتماعی- عوامل فردی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مجیدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.