پرسشنامه و آزمون سنجش دانش مهارت های زندگی (کدخدازاده، ۱۳۸۶)

سازنده ابزار:   کدخدازاده، 1386

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: جراتمندی؛ حل مساله؛ مقابله با استرس؛ همدلی؛ مبارزه باخشم؛ خودآگاهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کدخدازاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.