پرسشنامه اعتقادات دینی (پناهی، ۳۴ آیتم)

سازنده ابزار:   دکتر محمود پناهی

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس: تقوا، تسلیم، شرح صدر، قرب الهی، اعمال صالح، جوان مردی و ایمان ، ذکر، خودسازی، توکل، تواضع

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    افضل

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.