پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) ۱۵ سوالی

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: رژيم غذايي عمومي و رژيم غذايي اختصاص ديابت، ورزش، آزمايش قند خون، تزریق انسولین و یا قرص ضد دیابت، مراقبت از پا و سيگار کشيدن

مقیاس/طیف:    8 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حمد زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.