پرسشنامه عوامل کلیدی موثر بر به کارگیری زنجیره تامین سبز در شرکت- ۱۵ عامل

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.