پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی (حسن زاده، ۱۳۸۳)

سازنده ابزار:   حسن زاده 1383

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: افزایش روحیه معلمان، مشارکت معلمان درتصمیم گیری، رضایت شغلی معلمان، مهارتهای ارتباطی مدیران

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حسن زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.