پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب (عباسی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   عباسی، 1393

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: - مفید بودن ارائه محصولات انتشارات- مفید بودن ایجاد تسهیلاتمفید بودن ارائه ی خدمات انتشارات- با اهمیت بودن ابزار های تسهیل کار ها در امور شخصی و کاری- مفید بودن ابزارهای ارتباطی انتشارات با مشتریان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عباسی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.