پرسشنامه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی (سرمد سعیدی و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   سرمد سعیدی و همکاران، 1392

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    اما تفکیک سوالات زیرمقیاسها را ندارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    سرمد سعیدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *