پرسشنامه دانش مدیریتی (خوش نیت، ۱۳۸۵)

سازنده ابزار:   خوش نیت، 1385

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس: برنامه ریزی ، سازمان دهی ، هماهنگی ، تصمیم گیری ، نظارت وکنترل ، رهبری ، تئوری های مدیریت ، مدیریت منابع انسانی ، ارتباطات و مهارت های مدیریت

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خوش نیت

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.