پرسشنامه ابرازگری هیجان EEQ (کینگ و آمونز،۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   کینگ و آمونز،۱۹۹۰

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: ابراز هیجان مثبت ، ابراز صمیمیت ، ابراز هیجان منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- فقط سوالات پرسشنامه پی دی اف است

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حسنی و شاهقلیان؛ رفیعی نیا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.