پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران (اصغرنژاد، ۱۳۷۷)

سازنده ابزار:   اصغرنژاد، 1377

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: عملکرد مدیران در تامین نیازهای زیستی، پیوندجوئی و رشد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    اصغرنژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.