پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها (فراهانی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   فراهانی، 1393

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    4 بخش: کسب اطلاعات؛ بهره برداری از اطلاعات بازار؛ گرایش به کارآفرینی؛ عملکرد شرکت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات بخش ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فراهانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.