پرسشنامه سنجش تاثیر ۶ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید (احمدی نژاد، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   احمدی نژاد، 1394

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    7 بخش: تمایل رابطه، قابلیت هوش بازاریابی، عدم اطمینان تکنولوژیک، عملکرد واحد تجاری، تمركزگرايي و نهایتاً رسمي سازي بر قابلیت توسعه محصول جدید

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات بخش ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    احمدی نژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.