پرسشنامه عوامل موثر در ارزیابی عملکرد مدیران بازاریابی (تقوایی، ۱۳۸۷)

سازنده ابزار:   تقوایی، 1387

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: اهداف؛ رویه های سازمانی و نظارتی؛ روش انجام وظایف؛ استقلال در تصمیم گیری؛ مشارکت در تصمیم گیریی؛ مسئولیت پذیری؛ روابط کاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    تقوایی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.