پرسشنامه ارتباط بین رهبری فرآیند توزیع، با رهبری خرده فروشی، قیمت گذاری، تلاش های بازاریابی و عملکرد کانال های توزیع (مرادی و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   مرادی و همکاران، 1392

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    5 بخش: رهبری فرآیند توزیع، با رهبری خرده فروشی، قیمت گذاری، تلاش های بازاریابی و عملكرد كانال های توزیع

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات بخش ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مرادی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.