پرسشنامه سنجش عوامل بازاریابی داخلی (محمدبیگی فراهانی،۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   محمدبیگی فراهانی،1390

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: اعلام خط مشي های سازمانی؛ روابط کارکنان با سرپرست؛ محیط کاری کارکنان؛ حمايت و پشتيباني سازمانی؛ رضایت کارکنان؛ تعهد کارکنان؛ انجام وظیفه کارکنان؛ روابط کارکنان با مشتری.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محمدبیگی فراهانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.