پرسشنامه شایستگی حرفه ای هنرآموزان مراکز آموزشی فنی حرفه ای (امین خندقی، جامه بزرگ و سعیدی رضوانی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   امفادی (2001) و ترجمه امین خندقی، جامه بزرگ و سعیدی رضوانی، 1392

تعداد گویه/سوال:    79

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: مبانی تخصص حرفه‌ای، روابط مدرسه-جامعه، راهنمایی و مشاوره، طراحی آموزشی، مدیریت آموزشی، عمل آموزشی، ارزشیابی آموزشی و ابعاد اعتقادی و اخلاقی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    12 صفحه

منبع:    امین خندقی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.