پرسشنامه و مقیاس انتظار پیامد و خودکارآمدی زایمان CBSEI (لوئی، ۱۹۹۳) نسخه کوتاه

سازنده ابزار:   لوئی، 1993

تعداد گویه/سوال:    17 + 17

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : انتظار پیامد و خودکارآمدی مر بوط به فاز دوم زایمان

مقیاس/طیف:    10 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خورسندي، اصغری جعفر آبادی، جهانی و رفیعی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.