پرسشنامه و آزمون بررسی ارزش ها (آلپورت، ورنون و لیندزی، ۱۹۶۰)

سازنده ابزار:   گوردون آلپورت، فیلیپ ورنون ، گاردنر لیندزی، 1960

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: ارزش مذهبی، ارزش سیاسی، ارزش اجتماعی، ارزش زیبایی گرایی، ارزش اقتصادی، ارزش نظری

مقیاس/طیف:    30 سوال (الف و ب) 15 سوال (الف و ب و ج و د)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد- تنها سوالات پرسشنامه پی دی اف است

روایی:    در مقالات مختلف گزارش شده است

پایایی:    در مقالات مختلف گزارش شده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    21 صفحه

منبع:    ترجمه براهنی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.