پرسشنامه و مقیاس تاب‌آوری کودک و نوجوان-۲۸ (CYRM-28) (انگار و لیبنبرگ، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   انگار و لیبنبرگ 2009

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: فردی، ارتباطی، بافتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همزمانی و واگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    کازرونی زند و همکاران

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.