پرسشنامه و مقیاس خود سنجی درجه بندی ADHD بزرگسالان (نسخه منزل) ۱۸ سوال

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : بي توجهي و بيش فعالي / تكانش گري

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    زرگری نژاد و یکه یزدان دوست

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.