پرسشنامه اولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز در صنعت (اخلاقی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   اخلاقی، 1393

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: ارتباطات؛ پژوهشی وآموزشی؛ عدالت و رقابت؛ فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    اخلاقی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.