پرسشنامه وضعیت اشتراک گذاری دانش در کانون تصمیم‌گیری (آذری، ریاحی و دهنوئیه، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   آذری، ریاحی و دهنوئیه، ۱۳۹۵

تعداد گویه/سوال:    46

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: عوامل انسانی، فرهنگی، ساختاری، راهبردهای رهبری، سیستمی و فناوری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    آذری، ریاحی و دهنوئیه

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.