پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس (ساداتی، ۱۳۸۸) براساس تئوری پوتنام و ویلسون

سازنده ابزار:   ساداتی، 1388براساس تئوری پوتنام و ویلسون

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: سبک حل مسئله؛ سبک مصالحه؛ سبک اجتناب؛ سبک گذشت؛ سبک اجبار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ساداتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.