پرسشنامه سنجش مدل تصمیم گیری مدیران (بهادرفر، ۱۳۸۲) براساس تئوری وروم

سازنده ابزار:   بهادرفر، 1382 براساس تئوری وروم

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: تصمیم گیری آمرانه (مستبدانه) - تصمیم گیری مشورتی- تصمیم گیری مشارکتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بهادرفر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.