پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس (ساداتی، ۱۳۸۸) براساس تئوری استیفن رابینز

سازنده ابزار:   ساداتی، 1388 براساس تئوری استیفن رابینز

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس: میزان احساس آزادی واستقلال توسط دبیران؛ تمایل به خطرپذیری دبیران؛ میزان جهت دهی سازمان به دبیران؛ میزان یکپارچگی ووحدت واحدهای درونی سازمان؛ میزان حمایت مدیریت ازدبیران؛ میزان کنترل رفتاردبیران توسط مدیران؛ میزان کسب هویت دبیران ازسازمان؛ پرداخت پاداش هابراساس عملکرد؛ میزان تحمل تعارض درسازمان؛ میزان گستردگی ارتباط بین اعضاء سازمان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ساداتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *