فرم کوتاه پرسشنامه اشتیاق (تعلق خاطر) درگیری شغلی اوترچت UWES-9 شوفلی و بیکر (۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   شوفلی و بیکر (2003)

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: انرژي حرفه اي (توانایی)؛ فداكاري حرفه اي (وقف خود)؛ شيفتگي حرفه اي (جذب)

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی و واگرا و همگرا و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حاجلو

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.