پرسشنامه خودآگاهی هیجانی (کائر، رید و کروک و همکاران، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   کائر، رید و کروک و همکاران، 2012

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: بازشناسی ؛ شناسایی ؛ تبدیل سازی ؛ محیط گرایی؛ حل مسئله (تصمیم گیری)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مهنا و طالع پسند

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

    1. سلام.زشته عفت کلام لطفا. برادر شما مراحل را ادامه می دادی بعد قضاوت میکردی. هر وقت از شما پول کسر میشد بعد بگو. واقعا که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.