پرسشنامه سواد سلامت HELIA (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   منتظری و همکاران، 1393

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: دسترسیٰ؛ مهارت خواندن؛ فهم؛ ارزیابی و تصمیم گیری؛ کاربرد اطلاعات سلامت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    آدرس مقاله اعتباریابی در فایل موجود است

پایایی:    آدرس مقاله اعتباریابی در فایل موجود است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    منتظری و همکاران

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.