پرسشنامه تبعیت دارویی ۸ آیتمی MMAS-8 (موریسکی، انگ و وود و همکاران، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   موریسکی، انگ و وود و همکاران، 2008

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    كوشيار،شوروزي ،دلير و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.