پرسشنامه نیاز های راهنمایی و مشاوره دانشجویان (ربیعی، صالحی و سیادت، ۱۳۸۶)

سازنده ابزار:   ربیعی، صالحی و سیادت، 1386

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: ارتقای فردی، نیازهای شغلی، نیازهای آموزشی، نیازهای خانوادگی و ازدواج، نیازهای عاطفی روانی.

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شکورنیا و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.